Cập nhật 2 tháng 3 - Đại Chiến Tống Kim

🔥🔥CẬP NHẬT MỚI - ĐẠI CHIẾN TỐNG KIM 🔥🔥

💥Để tăng sự hấp dẫn cho Chiến Trường Tống Kim và cũng tạo điều kiện cho quý bằng hữu thỏa sức tranh tài nay BQT xin gửi tới bản Cập Nhật #2 Tháng 3 với những thay đổi lớn của Chiến Trường Tống Kim , mời bằng hữu cùng khám phá

http://home.vl1.mobi/upload/NDGSUYKRR5WW22R.jpg

Cập nhật mới có gì đặc sắc ???

 

🙌Khi vào chiến trường mỗi người chơi sẽ tự động có thêm 1 buff Chiến Cổ (tăng sức chiến đấu)

 

🙌 Giảm điểm nhận được khi farm quái chiến trường, đồng thời tăng thời gian hồi sinh của quái

 

🙌 Kết thúc trận đấu, người chơi cần đạt tối thiểu 20 điểm tích lũy trận đấu mới được tính xếp hạng nhận kinh nghiệm và điểm Tống Kim

 

🙌Cập nhật thêm vật phẩm mới tại Cửa Hàng Tống Kim

http://home.vl1.mobi/upload/GTG1SVN4PT7KBAA.jpg

Vật phẩm mới tại cửa hàng Tống Kim tại Tương Dương

Các vật phẩm này ẩn chứa những điều hết sức thú vị bằng hữu hãy cùng khám phá nhé !

⏰Thời gian cập nhật

🙌 Máy chủ S2 đến S4(Sau bảo trì ngày 25/3) –

🙌 Máy chủ khác(Sau bảo trì ngày 26/3)

~~ Diệu Nhi Kính Báo ~~

 

 

 

 

;