Tính năng Bang Hội

Bang Hội

 

Yêu cầu cấp độ: cấp10

Người chơi muốn lập bang mới cần phải đạt cấp 10

Lập bang cần 1 Kiến Bang Lệnh100k vàng

 

Giao diện bang hội

Cống hiến

Thành viên trong bang có thể dùng vàng, knb, nguyên liệu để cống hiên tăng cống hiến cho bang

1 vàng được 1 điểm cống hiến

1 KNB được 100 điểm cống hiến

Cửa Hàng

Bang viên có thể dùng điểm cống hiến cá nhân để mua vật phẩm trên cửa hàng bang

Tăng Cấp

Bang chủ dùng điểm cống hiến bang để tăng cấp bang hội,cấp bang hội càng cao thì số lượng thành viên giới hạn trong bang càng cao, giới hạn kỹ năng bang hội cũng được tăng theo

Kỹ Năng

Bang chủ dùng nguyên liệu trong kho của bang để nâng cấp kỹ năng,nguyên liệu trong kho có được do bang viên cống hiến,hoặc dùng cống hiến để mua trong cửa hàng bang.

Nguyên liệu bao gồm:

Hoàng sắc long châu

Tử sắc long châu

Ngân sắc long châu

Lam sắc long châu

Nguyên liệu dùng nâng cấp kỹ năng bang có thể kiếm được thông qua hoạt động công thành chiến,hoạt động boss thế giới,phụ bản bang…

 

;
Liên thông máy chủ